Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Blog

Rắc Rối “3 Tại Chỗ”: Hãy Để Doanh Nghiệp Tự Chống Dịch!

Cũng như các doanh nghiệp sản xuất nhiều lao động khác, thời gian này doanh nghiệp của ông Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Trong tập này, doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ chia sẻ với Host Quốc Khánh quan điểm của ông về chuyện doanh nghiệp chống dịch và những ý tưởng, cơ hội mới trong khởi nghiệp nông nghiệp.