TỪ THIỆN

Tại sao lại quan tâm đến vấn đề

Ngày nay, bằng cách tham gia vào hoạt động từ thiện, chúng tôi tìm cách mang lại lợi ích không chỉ cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp mà còn để tăng cường phúc lợi của cộng đồng nói chung.

12_healthcare-min

Các dự án cộng đồng của chúng tôi bao gồm xây cầu ở các thị trấn nông thôn, tài trợ nhà ở cho người kém may mắn, quyên góp và đến thăm các trại trẻ mồ côi địa phương và cửa hàng mua sắm cho trẻ em khuyết tật.