Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi

Quỹ từ thiện Nguyễn Thanh Mỹ được thành lập với sứ mệnh cải thiện sức khỏe, giáo dục và nhà ở cho người dân ở các vùng nghèo khó và thiếu thốn của Việt Nam. Các chương trình của quỹ từ thiện hiện tập trung vào phòng ngừa và điều trị Viêm gan B, cung cấp học bổng đại học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và xây nhà cho các gia đình khó khăn.

Tầm nhìn

Bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các cá nhân có kiến thức và kinh nghiệm, quỹ từ thiện cố gắng cung cấp các giải pháp bền vững để thay đổi tích cực cuộc sống.