Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Sự kiện
Sự kiện

Hội thảo tại Đồng Tháp

Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn” với sự tham dự của đại diện Cục Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, các chuyên gia, lãnh đạo các tỉnh và các huyện, và người sản […]