Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Tin tức

SUỐI NHỎ VỀ SÔNG – NGUYỄN THANH MỸ

Bạn thấy video này thế nào? Vui lòng đánh giá bên dưới!