Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Sự kiện

BSSCTalk – TS Nguyễn Thanh Mỹ Startup là mầm móng của sự thay đổi bắt đầu từ tư duy

BSSCTalk! – Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Rynan Technologies Vietnam “Startup là mầm móng của sự thay đổi bắt đầu từ tư duy”

Theo dõi trong diễn đàn gần đây về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Rynan Technologies Vietnam đã bộc bạch khi được hỏi giữa những tập đoàn lớn và Startup, ai sẽ có lợi thế để Innovation (đổi mới sáng tạo) hơn, ông chia sẻ “Startup sẽ có lợi thế và là mầm mống của sự thay đổi khi bắt đầu từ tư duy”

Nói rõ hơn vì sao lại là Startup, Ông Nguyễn Thanh Mỹ nhấn mạnh việc đổi mới cần doanh nghiệp đủ lớn để làm nên chuyện nhưng cũng phải đủ nhỏ để nhanh, khi các tập đoàn lớn có mốc thời gian là quý và năm thì làm sao đổi mới khi việc này chỉ tính theo giây và phút

Bên cạnh đó ông cũng động viên các Startup đừng ngại nhỏ, nhỏ nhưng phải mơ lớn, chịu thay đổi dần dần sẽ thành doanh nghiệp lớn trong tương lai