Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Sự kiện

Mô hình 3 tại chỗ khiến doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng mỗi tháng