Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Bài viết

Chuẩn bị sống chung với SARS-COV-2

TS. Nguyễn Thanh Mỹ

Doanh nhân, Nhà khoa học chia sẽ phương pháp xét nghiệm VIRUS SARS-COV-2 nội dung bao gồm:

MỤC ĐÍCH XÉT NGHIỆM COVID-19

NHỮNG SAI SỐ TRONG XÉT NGHIỆM COVID-19

CƠ BẢN XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG XÉT NGHIỆM COVID-19

PHƯƠNG THỨC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM CNOK

KẾ HOẠCH SỐNG CHUNG VỚI SARS-COV-2


VIDEO “HAI GIẢI PHÁP TÁI SẢN XUẤT HIỆU QUẢ”