Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Tin tức

TS Nguyễn Thanh Mỹ gặp gỡ và giao lưu cùng Sinh viên VJU tại Đại Học Việt Nhật ngày 22/4/2021

Sáng ngày 22/4/2021 TS Nguyễn Thanh Mỹ đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu và chia sẽ cùng Sinh viên Trường Đại học Việt Nhật.