Blog
Blog

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tự động truyền thông tin dữ liệu thông qua ứng dụng “MEKONG RYNAN”

STO – Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong 2 năm qua (2022 – 2023), huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ […]