Blog

Mô Thức nuôi tôm thẻ thâm canh TOMGOXY

TS Nguyễn Thanh Mỹ, RYNAN Technologies, người kiên trì sáng chế các thiết bị hỗ trợ ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp đã nhìn thấy những lỗ hổng trong mô hình nuôi tôm thâm canh, nói rằng “Tomgoxy” (Mô thức tích hợp trí tuệ nhân tạo kết hợp lý – hóa – sinh vào việc nuôi tôm công nghệ cao) có thể giải quyết những thách thức và tăng giá trị cho ngành tôm.

18 tháng vừa học vừa làm

Việt Nam có khoảng 740.000ha nuôi tôm, trong đó có 630.000ha nuôi tôm sú và 110.000ha nuôi tôm thẻ chân trắng. ÐBSCL được khuyến khích cách nuôi tôm “Nuôi tôm công nghiệp”, “quảng canh” hoặc “quảng canh cải tiến”. Gần đây, người nuôi “công nghệ cao” đầu tư “thâm canh ao nổi lót bạt HDPE”, “siêu thâm canh ao nổi lót bạt HDPE có mái che”, nhưng cách thâm canh công nghệ cao vẫn đối diện thách thức: chất lượng tôm giống kém, việc quản lý nước và mầm gây bệnh chưa tốt dễ dẫn đến bùng phát dịch bệnh, chi phí và lợi ích tréo ngoe.

Từng xây dựng quy trình nuôi tôm từ mối quan tâm cách ứng xử giữa nhà đầu tư và lao động, từ ao nuôi, các tác nhân tham gia chuỗi giá trị tới người tiêu dùng cuối cùng, “Tôm đạo đức” là câu chuyện được biết đến như giá trị của một mô hình. Lần này TS Nguyễn Thanh Mỹ dành 18 tháng để nghiên cứu từ tập tính con tôm cho tới công thức “nuôi tôm – nuôi nước” theo tỷ lệ 20-80 lên 50-50, từ mô hình oxy hóa và oxy tinh khiết tới việc tuần hoàn nước, từ việc sử dụng thảo dược để dưỡng tôm dù mật độ nuôi 500 con/m2 tới cả hệ sinh thái số – lý – hóa – sinh.

Là người “ngoại đạo” bước từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào thế giới sinh học, vi sinh, lợi khuẩn… gắn với sức sống con tôm thẻ, TS Nguyễn Thanh Mỹ, nói “Mình không có gì phải nôn nóng tìm kiếm lợi nhuận từ con tôm. Cái chính là làm sao cả một đội quân theo dõi tập tính con tôm cả ngày lẫn đêm; bất kể nắng – gió và giám sát tảo, tạo sóng, giám sát nguồn nước thải ra, bổ sung… và cuối cùng là hệ sinh thái tuần hoàn tinh khiết để tôm khỏe, lớn nhanh; là thuật toán gắn với những sản phẩm công nghệ 4.0 “tự phát minh, sáng chế”.

Link tải bài thuyết trình tại VIETFISH 2022
Usernam: khachvip
Password: khachvip