Dr. Nguyen Thanh My:
Think of yourself as Vietnamese, don’t think that you are “overseas Vietnamese”

LATEST NEWS
CONTACTS
News

TS Nguyễn Thanh Mỹ gặp gỡ và giao lưu cùng Sinh viên VJU tại Đại Học Việt Nhật ngày 22/4/2021

Sáng ngày 22/4/2021 TS Nguyễn Thanh Mỹ đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu và chia sẽ cùng Sinh viên Trường Đại học Việt Nhật.