Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
Liên hệ
Đăng ký

Theo dõi bản tin của chúng tôi để được cập nhật thông tin.